Privacybeleid

 

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

 

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw ervaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

 

Onderneming

 

Wim Verkinderen

De Warande 4

8980 Beselare

BTW BE 0878 036 080

0477 77 13 15

 

(hierna: “ONDERNEMING”)

 

Wim Verkinderen leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Wim Verkinderen zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Wim Verkinderen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Jouw persoonsgegevens

 

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

  • Door gebruik van cookies op deze website
  • Door contact op te nemen met ons via telefoon, het contactformulier of het plaatsen van een bestelling op deze website

 

Welke gegevens worden met ons gedeeld?

  • Zonder registratie: jouw IP-adres
  • Bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres
  • Gegevens via goedgekeurde cookies
  • Jouw aanvullende persoonsgegevens na telefonisch contact, het invullen van het contactformulier of het plaatsen een bestelling via onze website.

 

Doeleinden

Wim Verkinderen zal jouw persoonsgegevens na goedkeuring uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking ervan weigert.

 

Gebruik van onze diensten

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de levering en facturatie van de door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

 

Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Wim Verkinderen jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Wim Verkinderen, haar producten en/of diensten. Wim Verkinderen kan de door jouw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Wim Verkinderen bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. Of door ons te mailen via ons contactformulier.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern aan onze medewerkers gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Volgende gegevens worden van jou door ons verwerkt: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Indien je een onderneming bent, verwerken we ook jouw naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer. Ook verwerken wij na jouw goedkeuring van de desbetreffende cookies de elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaat gegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd).

 

Bewaren van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons en jou. Wij bieden jou de mogelijkheid tot het inzien, aan te passen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je op dit moment aan ons verstrekt.

 

Klachten

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, stellen we het op prijs dat je eerst contact met ons opneemt. Of je kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wim Verkinderen of die van een derde partij. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan Wim Verkinderen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 

 

 

Copyright 2021

impressed?